Bc. Ľudovít Horváth - Autoobrana Klub, PAWTO Slovakia